14 en 15 september 2010
Gent
Geestelijke gezondheid: kiezen en delen

Programma


Het programma van het vijfde ggzcongres dat doorging op 14 en 15 september 2010 te Gent en het thema: 'Geestelijke gezondheid: kiezen en delen' droeg kan u hieronder terugvinden. Voor het programma-schema klik hier.

Via de linken kan u doorklikken naar de samenvatting van het gebeurde.


Keynote sprekers

Het organisatiecomité had twee sprekers uitgenodigd die vanuit hun domein een synthese gebracht hebben over het congresthema.
Duur: 60 minuten.

Dinsdag 14 september 2010, 10u00 tot 11u00
Comprehensive community based mental health services in Birmingham: evidence, experience and the importance of engaging young people
Max Birchwood,
Hoogleraar Psychologie,
University of Birmingham, School of Psychology, College of Life and Environmental Science; Clinical Director, Youth Space Mental Health Programme, Birmingham and Solihull Mental Health Trust

lezing was in het Engels

Woensdag 15 september 2010, 16u00 tot 17u00
Pillen en praten bij de behandeling en preventie van depressie. De stand van kennis
Pim Cuijpers
hoogleraar, Afdeling Klinische Psychologie, Faculteit der Psychologie en Pedagogiek, Vrije Universiteit Amsterdam

Uitgenodigde sprekers

Een aantal sprekers waren uitgenodigd om een lezing te houden die aansloot bij het congresthema.
Duur: 60 minuten

Dinsdag 14 september 2010, 14u15 tot 15u15
Functie Assertive Community Treatment (FACT): van overleven naar leven in de maatschappij
Remmers van Veldhuizen,
psychiater en directeur Zorgvernieuwing GGz Noord-Holland

Dinsdag 14 september 2010, 16u15 tot 17u15
Psychotherapie in tijden van neoliberale meritocratie
Paul Verhaeghe,
hoogleraar UGent, Vakgroep Psychoanalyse en Raadplegingspsychologie

Woensdag 15 september 2010, 11u45 tot 12u45
Liefde voor het klinisch werk in tijden van management
Marc Desmet,
arts palliatieve zorg, Virga Jesse ziekenhuis Hasselt

Woensdag 15 september 2010, 14u00 tot 15u00
Keuzen in de ggz, een gezondheidseconomische visie
Lieven Annemans,
hoogleraar, Vakgroep Maatschappelijke Gezondheidkunde, Universiteit Gent


Posters

Presentatie van onderzoeks- of praktijkinformatie. De posters werden doorlopend opgesteld. Op beide dagen telkens om 13u30 werden de posters toegelicht door de auteurs.

Dinsdag 14 september 2010, voormiddag

9u45 Officiële opening van het congres
Verwelkoming door Paul Van Cauwenberge, rector UGent

Inleiding door Guido Pieters, voorzitter Vlaamse Vereniging voor Psychiatrie

10u00 - 11u00 Keynote lezing
K1: A model of service organisation
Max Birchwood, Hoogleraar Psychologie,
University of Birmingham, School of Psychology, College of Life and Environmental Science; Clinical Director, Youth Space Mental Health Programme, Birmingham and Solihull Mental Health Trust

lezing was in het Engels

11u00 - 11u30 - Pauze


11u30 - 13u00 - Discussie
D1: Stop! Ander woord: naar een minder stigmatiserend taalgebruik
Myriam Streignart

D2: De verzekerbaarheid van de verslaafde patiënt
Frieda Matthys

11u30 - 13u00 - Symposia
S1: De (on)draaglijke lichtheid van vroege psychose. Deel II
(voorzitter: Ludi Van Bouwel)

S2: Van het Amerikaanse ‘recovery’ tot het Vlaamse ‘herstel’
(voorzitter: Stefaan De Bruyne)

S3: Klinkt de muziek anders? Klinische toepassingen van muziektherapie binnen het UPC K.U. Leuven, Campus Kortenberg"
(voorzitter: Jos De Backer)

S4: Efficiënt managen van behandeling: Tool voor Uitkomstenmanagement(TUM)
(voorzitter: Jan Van Speybroeck)

S5: Nieuwe wegen in het onderzoek naar de Aandachtstekortstoornis met Hyperactiviteit (ADHD): implicaties voor theorievorming, diagnostiek en behandeling
(voorzitter: Dieter Baeyens)

S6: Diversiteit in stemmingsstoornissen: klinische capita selecta
(voorzitter: Filip Van Den Eede)

S7: Actuele thema's in de seksuologie
(voorzitter: Ilse Penne)

11u30 - 13u00 - Werkwinkels
W1: Inleiding tot de diagnostiek en behandeling van ADHD bij volwassenen
Steven Stes, UPC KULeuven, Campus Kortenberg

W2: Geluk in mindfulness
David De Wulf, Instituut voor Aandacht en Mindfulness, Gent

W3: Agressie Regulatie Training: een toepassing in de klinische praktijk
Rita Cottyn, Griet Borremans, PZ Heilig Hart, Ieper

W4: Kiezen voor delen: gezinsontmoeting bij angst en depressie
Barbara Lavrysen, Lieven Migerode, Afdeling Angst en Depressie, Universitaire Ziekenhuizen Leuven, campus Sint-Pieter

W17: De lichaamsbeleving als aandachtspunt binnen een therapeutische interventie
Michel Probst, FaBeR, KULeuven; UPC-KUleuven, campus Kortenberg

11u30 - 13u00 - Mededelingen
M1: Competentie-ontwikkeling
(Demaerschalck, Schalenbourg, Scheerder)

M2: Multiculturele zorg
(Clara, Plysier, Snacken)

M3: Suïcidepreventie
(Reynders, Andriessen, Van Dooren)

13u00 - 14u00 - Middagpauze

Dinsdag 14 september 2010, namiddag

14u15 - 15u15 Uitgenodigde lezing
U1: Functie Assertive Community Treatment (FACT): van overleven naar leven in de maatschappij
Remmers van Veldhuizen, psychiater en directeur Zorgvernieuwing GGz Noord-Holland

13u30 - 14u30 Postersessie 1
P1: Een geïntegreerd geestelijk gezondheidbeleid op secundaire scholen: tussentijdse resultaten van het project ‘coaches’
Sylvie Ackaert

P2: De correlatie tussen resilience en burn-out
Michael Portzky

P3: www.alcoholhulp.be
Marij Verwaest

P4: Performance van personen met een verstandelijke beperking en comorbidepsychiatrische aandoeningen op de Luria-Nebraskatestbatterij
Jo Herbots

P5: Outreach volwassenen met verstandelijke beperking en comorbidepsychiatrische en/of gedragsproblemen: beschrijving van eenpilootproject en eerste resultaten
Gunther Degraeve, Joke Andries, Patrick De Backer, A. Demon, Filip Morisse

P6: Aandacht voor gezondere leefgewoontes bij mensen met een psychiatrische aandoening via Energie²
Lode Cappon, Annie Van Cauwenberghe

P7: Als sporter onder sporters: mensen met een psychische beperking in beweging
Joëlle Vekemans, Sanne Van den Bleeken

P9: Onderweg van eetstoornis naar genezing. Laagdrempelige hulp bijeetstoornissen. Exploratief beschrijvend onderzoek naar werking,denkkader, instroom en samenwerkingsverbanden van een zelfhulpgroep vooreetstoornissen
Els Verheyen

P10: Resilience bij eetstoornispatiënten: een update
Michael Portzky, Gwendolyn Portzky, Myriam Vervaet, Kurt Audenaert

P11: Optimalisatie van het therapeutisch klimaat met behulpv van de Ward Atmosphere Scale
Pieter Naert, Guy Touquet, Annelies De Cat

P12: De rol van authenticiteit bij hulpverleners in een turbulente werkomgeving
Pieter Naert, Hannes Leroy, Guy Touquet, Bart Dierynck

14u00 - 15u30 - Discussies
D3: Verschillende therapeutische kaders naast mekaar: van of/of naar en/en
Hilde Van Pelt

D4: Psychomotorische therapie anno 2010: uitdagingen
Michel Probst

14u00 - 15u30 - Symposia
S8: Psychodiagnostiek van persoonlijkheidsstoornissen anno 2010: huidige inzichten en toekomstige uitdagingen
(voorzitter: Tim Bastiaens)

S9: Het statuut van de Creatieve Therapie binnen een Vlaamse multidisciplinaire hulpverlening
(voorzitter: Daan Van den Bossche)

S10: De zoektocht naar genetische oorzaken van psychiatrische aandoeningen:psychiatrische aandoeningen en kleine chromosomale afwijkingen
(voorzitter: Annick Vogels)

S11: Ontwikkeling van Good Clinical Practice in de herkenning en behandeling van ADHD bij (jong)volwassenen met verslavingsproblemen
(voorzitter: Frieda Matthys)

S12: Belgen over psychische problemen en psychische hulpverlening.Resultaten van de Stigma in Global Context – Belgian Mental HealthSurvey
(voorzitter: Mieke Verhaeghe)

S13: Impulsiviteit bij middelengebruikers
(voorzitter: Geert Dom)

S23: Een multidisciplinaire liaisonpsychiatrie: klinische en organisatorische uitdagingen
(voorzitter: Gilbert Lemmens)

14u00 - 15u30 - Werkwinkels
W6: Focussen, de kracht van luisteren naar je lichaam
Katrijn Van Loock, Werkgroep focussen Vlaanderen, Leuven

W7: Diagnostisch onderzoek bij volwassenen met autismespectrumstoornissen
Annelies Spek, GGZ, Eindhoven

W8: Via muziek naar gevoelens, naar tekeningen en ... naar het woord
Julien Cannoot, PC Dr. Guislain, Gent

W9: Narratieve Zorg: het belang van het levensverhaal in de geestelijke gezondheidszorg voor ouderen
Marie-Christine Adriaensen, Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg, Brussel
Hans Baert, Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg, Brussel
Filip Bouckaert, Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg, Brussel
Gina De Vos, Kliniek Sint-Jozef, Pittem
An Verbrugghe, Kliniek Sint-Jozef, Pittem

W10: Suïcide Preventie 2.0
Jan De Coster, Centrum ter Preventie van Zelfdoding, Jette

14u00 - 15u30 - Mededelingen

M4: Rehabilitatie
(Hoho, Nelissen, Wiame, Van Damme)

M5: Diversen
(van den Ameele, Van Parijs, Flamez, Martens)

15u30 - 16u00 - Pauze

16u00 - 17u30 - Discussie 90 minuten
D5: Eerstelijns geestelijke gezondheidszorg in Vlaanderen
Wim Van Wambeke

D6: Dwang- en dranginterventies
Hella Demunter

D7: Samenleefbaarheid van patiënten in residentiële psychiatrie
Robert Beunis

16u00 - 17u30 - Symposia

S15: Schizofrenie anders bekeken
(voorzitter: Manuel Morrens)

S16: Psychoanalytische therapie en gehechtheidsstoornissen
(voorzitter: Marc Hebbrecht)

S17: Samenwerking in de forensische psychiatrie: een voorbeeld voor dealgemene psychiatrie? Disciplines van de GGZ Westelijk Noord-Brabant inNederland getuigen
(voorzitter: Kris Goethals)

S18: Middelenafhankelijkheid binnen een P.A.A.Z., zoveel meer dan detoxificatie!
(voorzitter: Thomas Van Hulle)

S19: Psycho-oncologie: kiezen voor laagdrempelige zorg op maat van patiënten met een oncologische problematiek en hun naasten
(voorzitter: Let Dillen)

16u00 - 17u30 - Werkwinkels

W11: Het paard als co-therapeut
Karen Vermuyten, Equilibrium, Zoersel

W12: InFoP2, psycho-educatiepakket over psychose>
Mieke Craeymeersch, Similes, Heverlee
Geerke Steegen, CHU Brugmann, Brussel
Dirk Snauwaert, PZ Onze Lieve Vrouw, Brugge

W13: Het belang van een gedegen risico-inschatting bij personen met suïcidale gedachten
Sabrina Marx, Suïcidepreventiewerking, CGG/LITP, Hasselt
Stefanie Ghekiere, Suïcidepreventiewerking, CGG Andante, Merksem
Vicky Van Dooren, Suïcidepreventiewerking, CGG De Pont, Mechelen

W14: Dramatherapie in de praktijk
Daan Van den Bossche, Belgische Vereniging voor Creatieve Therapie, d_Link, Ruimte voor Kind- en Gezinsbegeleiding, Deurne
Lieven Desomviele, Belgische Vereniging voor Creatieve Therapie, Arteveldehogeschool, sens-psychologen, Gent

16u15 - 17u15 Uitgenodigde lezing

U2: Psychotherapie in tijden van neoliberale meritocratie
Paul Verhaeghe, hoogleraar, Vakgroep Psychoanalyse en Raadplegingspsychologie, UGent

16u00 - 17u30 - Mededelingen

M6: Beweging en gezondheid
(Vancampfort, Knapen, Vancampfort, Knapen)

M7: Samenwerking
(Vandeputte, Morisse, Calmeyn, Plessers)

M8: E-mental Health/stigma
(Verheyen, Andriessen, Scheerder)

17u30 - 19u00 - Receptie

Woensdag 15 september 2010, voormiddag

9u15 - 10u45 - Discussie
D8: Knelpunten en meerwaarde binnen een zorgoverleg in een Therapeutisch Project
Jessie Schoofs

D9: Opleiding tot psychiater: een jaar Master na Master
Gilbert Lemmens

9u15 - 10u45 - Symposia

S20: Hoe gezinsvriendelijk is onze geestelijke gezondheidszorg?
(voorzitter: Mieke Craeymeersch)

S21: Outreaching door de CGG
(voorzitter: Ann Vranckx)

S22: Afstand-nabijheid binnen de muziektherapeutische relatie
(voorzitter: Daisy Varewyck)

S14: Wanneer men het R.O.E.R. even kwijt is: Nieuwe ontwikkelingen in de zorg voor nabestaanden
(voorzitter: Let Dillen)

S24: Zorgtraject voor patiënten met een persoonlijkheidsstoornis inNoord-West-Vlaanderen. Vergroten van continuïteit ininformatieverstrekking en zorgaanbod
(voorzitter: Filip Desmit)

S25: Delinquent gedrag in de adolescentie: recente inzichten in ontwikkelingstrajecten en behandeling
(voorzitter: Bie Tremmery)

S26: Psychomotorische symptomen bij de Majeur Depressieve Stoornis
(voorzitter: Didier Schrijvers)

S27: Nieuwe inzichten in de seksuele hulpverlening voor mannen en vrouwen
(voorzitter: Paul Enzlin)

9u15 - 10u45 - Werkwinkels

W5: Ambulante groepstherapie voor zwakbegaafde zedendelictplegers
Kim Gykiere, Els Van Daele, Connie Naulaerts, I.T.E.R., Brussel

W15: Integratie in de Lichtstad
Jeanine van der Meijden, GGzE, Eindhoven
Myrian Polman, GGzE, Eindhoven

W16: Schemagerichte therapie en psychomotorische therapie: 1+1=3
Carla Giebens, Elim, PZ Bethanië, Kapellen
Griet Peetermans, Elim, PZ Bethanië, Kapellen

W18: Hulpverlenend werken met suïcidale jongeren
Jolien Mertens, CGG Suïcidepreventiewerking, CGG Andante, Jeugdteam, Merksem
Joke Vandenhoute, CGG PassAnt, Jeugdteam, Halle

W22: Dissociatieve stoornissen: ways of perceiving
Manoëlle Hopchet, Belgisch Instituut voor psychotraumatologie en EMDR, Eeklo
Marijke Vandervoort, Belgisch Instituut voor psychotraumatologie en EMDR, Eeklo

9u15 - 10u00 - Mededelingen

M9: Therapie
(Verhelst, Verhoelst)

M10: Instrumenten
(Schepers, Pouls, Herbots, Weyts)

9u15 - 10u45 - Mededelingen

M11: Diversen
(Van Autreve, Ariens, Hebbrecht, Maes)

10u00 - 10u45 - Mededelingen

M12: Naar een vernieuwde psychiatrie
(Ruelens, Calmeyn)

10u45 - 11u15 - Pauze

11u15 - 12u45 - Discussie

D10: PVT: Permanent Verblijf Terminus of Paradijs Vol Toekomst?
Stephan De Bruyne

D11: Cultuursensitieve zorg in een maatschappelijke transitie
Stefaan Plysier

11u15 - 12u45 - Symposia

S28: Suïcidepreventie bij de risicogroep van suïcidepogers
(voorzitter: Cees Van Heeringen)

S29: Psychiatrie kunstzinnig verbeeld
(voorzitter: Anne Clara)

S30: psychodynamiek in de chroniciteit “Van stilstand ,via aanhaken ,naar beweging
(voorzitter: Lucas Joos)

S31: Kiezen voor paarden in de hulpverlening aan risicojongeren
(voorzitter: Kristel Verhaegen)

S32: Patiënten- en familieparticipatie in de ggz
(voorzitter: Else Tambuyzer)

S33: Hypnose als ‘glijmiddel’ bij vastgelopen psychotherapeutische en andere behandelingen
(voorzitter: Ria Willemsen)

11u15 - 12u45 - Mededelingen

M13: Chronische ziekte
(Vansteenkiste, Schepers, Liégeois)

M14: Emancipatie
(De Groof, De Meersman, Schutters)

11u15 - 12u45 - Werkwinkels

W19: Pedoseksualiteit: Classificatie en richtlijnen voor interventies
Siegfried Koeck, OPZC Daelwezeth, Forensisch Kenniscentrum, Rekem

W21: Tool voor Uitkomstenmanagement (TUM): therapeutisch en beleidsinstrument om behandeluitkomsten in kaart te brengen
Stefaan Baert, Vlaamse Vereniging voor Geestelijke Gezondheid, Gent

W23: Muziektherapie kiezen is niet verliezen
Kim Clays, PZ Sint-Camillus, Sint-Denijs Westrem

W25: Metacognitieve Training
Pieter Naert, Sharon Missinne, Heidi Devos, PZ Heilig Hart, Ieper

11u30 - 12u30 Uitgenodigde lezing
U3: Liefde voor het klinisch werk in tijden van management
Marc Desmet, arts palliatieve zorg, Virga Jesseziekenhuis Hasselt

12u45 - 13u45 - Middagpauze

Woensdag 15 september 2010, namiddag

13u15 - 14u15 Postersessie 2

P8: De gunstige effecten van bewegen binnen een cognitief gedragstherapeutisch programma voor mensen met een eetbuistoornis
Davy Vancampfort, Johan Vanderlinden, An Adriaens, Guido Pieters, Jan Knapen, Michel Probst

P13: Transpersoonlijke psychiatrie: klip of kans?
Jean-Marie Decuypere

P14: De ontwikkeling van een sociale kaart voor ADHD in de adolescentie en de (jong)volwassenheid
Dieter Baeyens, Lotte Van Dyck, Annelies Aerts

P15: ADHD in de jongvolwassenheid: inventarisatie en kwalitatieve analyse van het ondersteuningsaanbod in het secundair en hoger onderwijs
Lotte Van Dyck, Dieter Baeyens, Evi Maes

P16: Veilig omgaan met suïcidale patiënten
Manu Meers en Suzanne Huybrechts

P17: Onderzoek naar de effectiviteit van suïcidepreventie (OSPI-project)
Gert Scheerder, Chantal Van Audenhove

P18: Leven en dood, kunst en suïcide: Jan Cox en Stanislaw Ignacy Witkiewicz (a.k.a. Witkacy)
Karolina Krysinska, Karl Andriessen

P19: Cursus Tien Tips voor een goede oude dag: map voor begeleiders
Hans Baert, Marie-Christine Adriaensen, Filip Bouckaert, Jeanine Ferket, Stefaan Plysier

P20: Het ganzenspel met levensthema's: instrument om in gesprek te komen met beginnend dementerenden ter preventie van depressie
Marie-Christine Adriaensen, Hans Baert, Filip Bouckaert, Jeanine Ferket

P21: Uitkomstenonderzoek: op zoek naar instrumenten om verandering na behandeling in kaart te brengen
Eva Dierckx, Nico Deblaere, Frank Stallaert, Geert Thyssen, Kristel Verheyden, Lieve Smet, Jill Hermans, Marleen Koninckx

P22: Aanloophuis Poco Loco - 8 jaar
Wim Haeck

P23: 5 jaar follow-up resultaten van de Kortenberg-Leuvenproces-outcomestudie naar de psychodynamische behandeling van patiënten met een persoonlijkheidsstoornis
Rudy Vermote, Yannic Verhaest, Benedicte Lowyck, Patrick Luyten, Bart Vandeneede, Joseph Peuskens

13u45 - 15u15 - Discussies
D12: An inconvenient truth: langdurige psychiatrische zorg in Vlaanderen
Jan Van Hecke,

D13: Ouderenpsychiatrie in Vlaanderen: klaar voor de 'ouderenboom'?
Lieve Lemey,

13u45 - 15u15 - Symposia

S34: Over het lijf van de patiënt met schizofrenie. Het psychologisch onderzoek, de therapie en een getuigenis
(voorzitter: Stefaan Soenen)

S35: AZIS: een project van concrete samenwerking met tal van ‘niet psychiatrische’ hulpverlening
(voorzitter: Jochen Claus)

S36: Eetstoornissen: een kwestie van persoonlijkheid of temperament?
(voorzitter: Walter Vandereycken)

S37: Waar clinici en academici elkaar ontmoeten: capita selecta uit de forensische psychiatrie
(voorzitter: Kris Goethals)

S38: Een integrale benadering van geestelijke gezondheid
(voorzitter: Walter Krikilion)

13u45 - 15u15 - Werkwinkels
W20: Compas: een cursus voor familieleden van mensen met psychose
Geert Gardin, PZ Onze Lieve Vrouw, Brugge
Mieke Craeymeersch, Similes, Heverlee
Hilde Vanderlinden, Similes, Heverlee
Dirk Snauwaert, PZ Onze Lieve Vrouw, Brugge

W24: Video-observaties van probleemgedrag bij personen met een diep en ernstige verstandelijke handicap
Herman Wouters, Stichting Marguerite-Marie Delacroix, Tienen

W26: Acceptance and Commitment Therapy (ACT) groepen voor volwassenen: een ervaringsgerichte workshop
Maarten Bockstaele, CGG GGZ Waas en Dender, Sint-Niklaas

W27: Kiezen voor een team, delen van kwetsbaarheid
Johan De Keyser, trainer coach Essento, Schoten

W28: Muzikale improvisatie van naderbij bekeken
Griet Plettinx, K-dienst, AZ Nikolaas, Sint-Niklaas
Charlotte Christiaens, PTC Rustenburg, Brugge

13u45 - 15u15 - Mededelingen

M15: Verpleegkunde
(De Kempeneer, Sys, Gommers)

M16: Dementie
(De Sloovere, Van Beylen, Schepers, Spruytte)

14u00 - 15u00 Uitgenodigde lezing
U4: Keuzen in de geestelijke gezondheidszorg, een gezondheidseconomische visie
Lieven Annemans, hoogleraar, Vakgroep Maatschappelijke Gezondheidkunde, UGent

15u15 - 15u45 - Pauze

15u45 - 16u00 Uitreiking posterprijzen

16u00 - 17u00 Keynote lezing
K2: Pillen en praten bij de behandeling en preventie van depressie. De stand van kennis
Pim Cuijpers, hoogleraar, Afdeling Klinische Psychologie, Faculteit der Psychologie en Pedagogiek, Vrije Universiteit Amsterdam